...

In een gesprek met De Volkskrant zei Wessel Ganzevoort, gynaecoloog en hoofd van een onderzoek dat werd uitgevoerd door het Medisch Universitair Centrum Amsterdam in samenwerking met tien andere Nederlandse ziekenhuizen, "gechoqueerd" te zijn door het "fiasco" van de studie, die in 2015 was gestart.Op het ogenblik dat de studie werd stopgezet, hadden 93 vrouwen met een foetus met intra-uteriene groeiachterstand sildenafil gekregen tijdens de zwangerschap en 90 vrouwen een placebo. Volgens het Medisch Universitair Centrum Amsterdam zijn de overlevingskansen van baby's met intra-uteriene groeiachterstand klein en bestaat er geen behandeling voor. Daarom hebben ze de studie uitgevoerd. Bloedtoevoer verhogenDe vorsers wilden het effect van sildenafil op de groei van foetussen met ernstige ontwikkelingsproblemen testen. Ze hebben het geneesmiddel aan zwangere vrouwen voorgeschreven in de hoop dat het geneesmiddel de bloedtoevoer in de placenta zou verhogen en zo de groei van een te kleine foetus zou stimuleren. (Sildenafil verwijdt de bloedvaten en wordt daarom voorgeschreven bij mannen met erectiestoornissen.)Er zijn geen complicaties opgetreden bij de moeders. 19 baby's van moeders die tijdens de zwangerschap sildenafil hadden gekregen, zijn echter overleden, van wie 11 waarschijnlijk als gevolg van pulmonale hypertensie, mogelijk veroorzaakt door het geneesmiddel. Zes andere zuigelingen zijn te vroeg geboren, vertoonden ernstige longproblemen, waarschijnlijk ook een gevolg van inname van sildenafil, maar hebben het overleefd.In de placebogroep zijn negen baby's gestorven, maar zonder longcomplicaties. Drie andere kinderen die met dergelijke problemen waren geboren, hebben het overleefd. Op het ogenblik dat de studie werd beëindigd, waren nog een tiental vrouwen zwanger.Niet ongepast"Het laatste wat we willen, is de patiënten schade berokkenen", verklaarde dr. Ganzevoort en hij voegde er nog aan toe dat de resultaten werden doorgestuurd naar Canadese vorsers die een soortgelijk onderzoek uitvoeren.Het is nog niet duidelijk of de sterfgevallen strikt te wijten zijn aan het geneesmiddel dan wel aan andere zwangerschapscomplicaties of foetale afwijkingen. Het gebruik van sildenafil is overigens niet ongepast aangezien het omwille van zijn vaatverwijdende eigenschappen al lang wordt voorgeschreven bij zuigelingen met een refractaire pulmonale arteriële hypertensie.