...

We wisten al dat het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door de dikke druppels die bij het hoesten en het niezen worden uitgestoten. Aanvankelijk dachten de gezondheidsautoriteiten van meerdere landen en de Wereldgezondheidsorganisatie echter nog dat aerogene overdracht onwaarschijnlijk was. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie heeft haar mening moeten herzien. Op 7 juli heeft ze naar aanleiding van een brief (1) geschreven door 239 internationale experts en gebaseerd op ervaringen in 32 landen toegegeven dat het sars-CoV-2 ook zou kunnen worden overgedragen door veel kleinere druppeltjes, die bijvoorbeeld worden uitgestoten bij het spreken of uitademen en een infectie kunnen veroorzaken als die lucht wordt ingeademd, vooral als de persoon in kwestie geen mondkapje draagt. Dat advies werd bovendien bijgetreden door een studie (2) waarvan onlangs de preliminaire resultaten werden gepresenteerd.In april zijn vorsers van de Universiteit van Nebraska erin geslaagd om met een toestelletje ter grootte van een smartphone microdruppeltjes waarin viruspartikels zaten, te verzamelen in de lucht van de kamers van zes Covid-19-patiënten 30 cm boven het voetuiteinde van hun bed. De stalen werden geanalyseerd met een rRT-PCR (real-time reverse-transcriptase polymerase chain reaction), celkweek, western blot en transmissie-elektronenmicroscopie (TEM). In de zes kamers werd RNA van het sars-CoV-2 in partikels > 4,1 μm, 1-4 μm en < 1 μm vastgesteld. In drie van de aerosolen < 1 µg werd een stijging van het virale RNA gemeten tijdens celcultuur, wat wees op aanwezigheid van infectieuze, zich vermenigvuldigende virionen. Uit die studie blijkt dus duidelijk dat overdracht van het sars-CoV-2 via de lucht mogelijk is en dat maatregelen ter preventie van aerosolen noodzakelijk zijn om de verspreiding van het sars-CoV-2 effectief tegen te gaan. Rest nog de vraag, aldus prof. Linsey Marr, welke hoeveelheid virus je moet inademen om geïnfecteerd te worden." (referentie: (1) Clinical Infectious Diseases, 6 juli 2020, doi: 10.1093/cid/ciaa939,(2) medRxiv, 21 juli 2020, doi: 10.1101/2020.07.13.20041632)