...

We weten allemaal dat het gedrag van artsen of verpleegkundigen invloed kan hebben op de pijnbeleving van patiënten in een ziekenhuis. De patiënten voelen minder pijn als de zorgverstrekkers een empathisch gedrag aan de dag leggen. Deze studie werd uitgevoerd om dat wetenschappelijk te staven.De groep NeuroPain van het centrum voor onderzoek in neurowetenschappen van Lyon heeft beroepsacteurs, die zich in een kamer bevonden naast de kamer van een gezonde proefpersoon, gevraagd om neutrale, empathische of niet-empathische woorden uit te spreken die waren opgeschreven door psychotherapeuten. Bij de proefpersonen werden pijnlijke thermische prikkels aangebracht op de linkerhand met een intensiteit van 60 op een schaal van 0 tot100 en de proefpersonen moesten dan de intensiteit van de pijn evalueren. Resultaat? Empathische woorden verminderden de pijn met ongeveer 12% in vergelijking met neutrale zinnen. Camille Fauchon vindt dat percentage significant en voegt eraan toe dat "sommige geneesmiddelen het niet beter doen". Negatieve commentaren daarentegen verhoogden de pijn wat, maar het verschil was niet significant. De vorser schrijft dat toe aan een verdedigingsmechanisme: de proefpersonen zouden zichzelf beschermen door niet meer te luisteren ...In een tweede fase werd die test overgedaan bij 30 patiënten terwijl een functionele MRI werd uitgevoerd voor analyse van de hersensignalen. De proefpersonen hoorden dezelfde commentaren via een koptelefoon, die "per ongeluk" was blijven openstaan.Empathische commentaren hadden invloed op de "hogere" hersennetwerken, vooral op de cortex cingularis posterior en de precuneus. Die netwerken correleren met de aandacht, het autobiografische geheugen, het zelfbewustzijn, de exploratie van de context enzovoort en geven consistentie aan de pijn door er emotionele, cognitieve of contextgebonden dimensies aan toe te voegen."Als je de context wijzigt door een empathische houding, verander je de pijnperceptie via rekrutering van de hogere hersennetwerken", concludeert Camille Fauchon.(referentie: Scientific Reports, 10 juni 2019, DOI: 10.1038/s41598-019-44879-9)https://www.nature.com/articles/s41598-019-44879-9#article-info