...

Om dat risico na te gaan, hebben onderzoekers van de universiteit van Aberdeen een meta-analyse uitgevoerd van 16 studies (13 cohortstudies en 3 casus-controlestudies), bij in totaal 3.412.079 zwangere vrouwen. Van die vrouwen had 0,7% (24.541) al een doodgeboren kind gehad. De resultaten zijn veelzeggend, want volgens de eerste analyse liepen vrouwen die bij een vorige zwangerschap een foetus hadden verloren bijna 5 keer meer risico om dat nog eens mee te maken (2,5% vs. 0,4% bij vrouwen die eerder zonder problemen waren bevallen). De resultaten zijn grotendeels hetzelfde als alleen naar de eerste twee zwangerschappen wordt gekeken. In geval van diabetes of hypertensie is het risico nog hoger. Dat risico is bovendien beïnvloedbaar door het terugdringen van de twee bekende risicofactoren roken en obesitas. Deze resultaten hebben meerdere implicaties: er is behoefte aan extra zorg, vooral bij vrouwen die al een doodgeboren kind hebben gehad; risicofactoren met betrekking tot de levensstijl moeten worden teruggedrongen; en er is meer onderzoek nodig naar de oorzaken van het overlijden, die vaak moeilijk vast te stellen zijn, om gerichter te kunnen ingrijpen.