...

De auteurs hebben een meta-analyse uitgevoerd van genoomwijde associatiestudies hoofdzakelijk uitgevoerd in Europa, Noord-Amerika en Australië bij meer dan 600 000 mensen. Ze hebben daarbij de invloed van bepaalde genen die te maken hebben met de levensverwachting, onderzocht evenals het effect van de levenswijze op de expressie van die genen. "Tot 25% van de variabiliteit van de levensverwachting bij de mens zou immers worden bepaald door genetische factoren", aldus de onderzoekers.De wetenschappers hebben twee zones in het genoom ontdekt die geassocieerd zijn met een lang leven (HLA-DQA1/ DRB1 en LPA) en ze hebben eerdere suggesties dat ook de genen APOE, CHRNA3 / 5, CDKN2A / B, SH2B3 en FOXO3A invloed hebben op de levensverwachting, kunnen bevestigen. Ze hebben vervolgens aangetoond dat niet roken, het scholingsniveau, openstaan voor nieuwe ervaringen en een hoge HDL-cholesterolconcentratie genetisch het sterkst correleren met de levensverwachting, terwijl vatbaarheid voor coronairlijden, het aantal sigaretten per dag, longkanker, insulineresistentie en de hoeveelheid lichaamsvet het meest negatief correleren met de levensverwachting. Levenslang een pakje van 20 sigaretten per dag roken verkortte de levensverwachting met 6,8 jaar en elke stijging van de BMI met 1 kg/m² verkortte de levensverwachting met zeven maanden. De auteurs hebben voorts vastgesteld dat ook het opleidingsniveau invloed heeft op de levensverwachting. Elk studiejaar na de middelbare school verhoogde de levensverwachting met 11 maanden. (referentie: Nature Communications, 13 oktober 2017, doi:10.1038/s41467-017-00934-5)