...

In principe zouden artsen hun stethoscoop na elk gebruik moeten ontsmetten. Dat is belangrijk, ook al omdat de strijd tegen nosocomiale infecties die in het ziekenhuis worden opgelopen, sinds het begin van de jaren 2000 een prioriteit is geworden. Een studie van vorsers van de Universiteit van Yale, leert evenwel dat de stethoscoop onvoldoende wordt ontsmet (1).De auteurs hebben het gedrag van artsen gedurende een week voor en na 170 consultaties in het Department of Veterans' Affairs in Connecticut geobserveerd.Verdict: de artsen wassen hun handen met water of zeep of een hydroalcoholische gel in 58% van de gevallen voor een interactie met een patiënt en in 63% van de gevallen na de interactie, maar de auteurs van de studie hebben ze nooit hun stethoscoop zien reinigen.Ook de score van handhygiëne was vrij laag, wat erop wijst dat niet iedereen de basisprincipes van ziekenhuishygiëne toepast, verre van. En wat de stethoscoop betreft, zijn de resultaten ronduit catastrofaal. De vorsers hadden wel verwacht dat de hygiëne van de stethoscoop vrij beperkt zou zijn, maar dat de stethoscoop nooit werd gereinigd, dat hadden ze niet verwacht. Nochtans maakt de procedure integraal deel uit van het eindexamen van studenten van het tweede jaar geneeskunde in het ziekenhuis waar de studie werd uitgevoerd en had het verzorgend personeel, waaronder een deel van de studenten, pedagogische presentaties gekregen.De wetenschappers erkennen dat hun studie enkele beperkingen vertoont. Ze waren niet aanwezig tijdens het onderzoek zelf en konden dus niet weten of de arts al dan niet zijn stethoscoop had gebruikt. De condities van reiniging van medische apparaten hangen bovendien af van de dienst waarin de patiënten worden behandeld. Toch vinden ze hun bevindingen zorgwekkend: de stethoscoop komt in contact met de handen van de arts, is een broeihaard van bacteriën en gaat van borstkas naar borstkas en van rug naar rug.Een groep van de Universitaire ziekenhuizen van Genève had in 2014 al aangetoond dat die medische instrumenten vol microben en bacteriën zitten, waaronder Staphylococcus aureus, vooral methicillineresistente St. aureus, een verwekker van nosocomiale infecties (2).Er zitten er meer op het diafragma van een stethoscoop dan op de verschillende zones van de handen van de artsen (met uitzondering van de vingertoppen). "Wij denken dat de gebrekkige hygiëne van stethoscopen een belangrijke lacune is bij de preventie van infectie", schrijven de vorsers van Yale en ze raden de artsen stellig aan om hun stethoscoop te reinigen met wat hydroalcoholische gel of een ontsmettingsdoekje om de gunstige effecten van handhygiëne niet te verliezen. (referenties: (1) American Journal of Infection Control, 1 juli 2017, DOI: 10.1016/j.ajic.2017.02.004,(2) Mayo Clinic Proceedings, 26 februari 2014, DOI: 10.1016/j.mayocp.2013.11.016)