...

Almaar meer mannen beslissen om pas na de leeftijd van 35 jaar een kind te verwekken. Maar niet alleen vermindert dan hun vruchtbaarheid, zelfs als de vrouw jonger is dan 25 jaar, maar ook loopt de vrouw dan een hoger risico op zwangerschapscomplicaties zoals zwangerschapsdiabetes , pre-eclampsie en vroeggeboorte.De kinderen van oudere mannen lopen een hoger risico als gevolg van vroeggeboorte of een late bevalling en een hoger risico op een lage apgarscore, een te laag geboortegewicht, neonatale convulsies en aangeboren afwijkingen zoals aangeboren hartziekten en een gespleten verhemelte. Naarmate die kinderen ouder worden, blijken ze voorts vaker kanker te krijgen en psychiatrische en cognitieve stoornissen en autisme te vertonen.Die correlaties moeten nog verder worden uitgespit, maar een mogelijke verklaring voor de bovenvermelde risico's is de natuurlijke daling van de testosteronproductie bij mannen over verloop van tijd en een slechtere kwaliteit van het sperma.Gloria Bachman stelt voorts vast dat vrouwen zich daar meer zorgen over maken, terwijl mannen maar zelden een arts raadplegen tenzij ze een medisch of een vruchtbaarheidsprobleem hebben. Gezien de resultaten van de meta-analyse raadt ze artsen aan om mannen die laat aan kinderen willen beginnen, advies te geven om het risico op complicaties te verlagen. Ook zou kunnen worden overwogen om het sperma in te vriezen voor de 35e verjaardag of toch zeker uiterlijk op de leeftijd van 45 jaar. (referentie: Maturitas, 28 maart 2019, doi: 10.1016/j.maturitas.2019.03.020)