...

Onderzoekers van de universiteit van Missouri kwamen tot die conclusie nadat ze muizen verschillende soorten alcohol lieten drinken en vervolgens nagingen wat de gevolgen daarvan waren. Ze deelden de knaagdieren in vier groepen in. Sommige kregen dagelijks een dosis alcohol te drinken, andere kregen herhaaldelijk veel alcohol toegediend op korte tijd. In de derde groep werden beide manieren van consumptie gecombineerd en de vierde groep fungeerde als controle. In vergelijking met de controlegroep hadden de chronische en de acute blootstelling aan alcohol een matige invloed. De combinatie van beide manieren van alcoholconsumptie bleek evenwel nefast voor de lever van de muizen, die meer necrose vertoonden. Ook de markers voor leveraantasting en oxidatieve stress als gevolg van alcohol namen toe, en de muizen vertoonden ongeveer 13 keer meer vetafzetting in de lever dan in de controlegroep. Daardoor kon dat orgaan zijn zuiverende functie niet meer uitoefenen en de afvalstoffen uit het bloed niet meer verwerken. Daarenboven leidt dit tot een blijvende beschadiging, aangezien de analyses tekenen van chronische leverletsels aantoonden. Tot slot kunnen ook andere organen worden aangetast, zodat ook andere lichaamsfuncties in het gedrang komen.