...

Vorsers van het Karolinska Institutet hebben de medische gegevens over de moeders en de kinderen doorgenomen van 1 243 957 dossiers in het Zweedse geboorteregister en hebben daarbij vooral gekeken naar de geboortes die hebben plaatsgevonden tussen 2001 en 2014. 43 550 baby's (3,5%) van die groep zijn geboren met ernstige aangeboren afwijkingen, vooral hartafwijkingen (20 074) en misvormingen van de geslachtsorganen, de ledematen, de urinewegen, de ogen, het spijsverteringsstelsel, het gezicht, het ruggenmerg en de hersenen.Het percentage aangeboren misvormingen bedroeg 3,4% bij de kinderen van moeders met een normaal gewicht (BMI van 18,5 tot 24,9 kg/m²) of een te laag gewicht (BMI lager dan 18,5 kg/m²). Bij moeders met overgewicht (BMI van 25 tot 29,9 kg/m²) was dat 3,5%, bij zwaarlijvige moeders (BMI van 30 tot 34,9 kg/m²) 3,8%, bij zeer zwaarlijvige moeders (BMI 35 tot 39,9 kg/m²) 4,2% en bij moeders met morbide obesitas (BMI hoger dan 40 kg/m²) 4,7%.Het risico op ernstige afwijkingen bij de geboorte van hun kind was 5% hoger bij moeders met overgewicht dan bij moeders met een normaal of te laag gewicht. Bij zwaarlijvige moeders was het risico 12 tot 37% hoger afhankelijk van de ernst van de obesitas. De gecorrigeerde risicoverhouding van ernstige aangeboren misvormingen bij vrouwen met morbiditeit obesitas was 1,37.De wetenschappers hebben ook vastgesteld dat het risico op aangeboren misvormingen bij de pasgeborenen van zwaarlijvige moeders hoger was bij jongens dan bij meisjes. Ze raden vrouwen van vruchtbare leeftijd dan ook aan een gezonde levenswijze te volgen en te streven naar een gezond gewicht nog voor ze een kind verwekken. (referentie: British Medical Journal, 14 juni 2017, DOI: 10.1136/bmj.j2563)