...

De auteurs kwamen tot die conclusie door drachtige ratten vier opeenvolgende dagen het equivalent van een glas wijn toe te dienen. Ze deden dat tussen de 17e en 20e dag van hun dracht, wat bij mensen overeenkomt met het tweede trimester. De nakomelingen werden onder elkaar gekruist, zonder dat ze alcohol kregen toegediend. De wetenschappers hebben ook het gedrag onderzocht van de verschillende generaties in hun adolescentie. Een eerste onderzoek bestond erin voor de dieren twee kommen te plaatsen, één met water en één met alcohol, en hun keuze te observeren. In het tweede onderzoek kregen de ratten een dosis ethanol ingespoten, zodat ze dronken werden. Er werd gemeten hoe lang het duurde voor ze 'op hun pootjes stonden'. Resultaat? Of ze nu in utero werden blootgesteld aan alcohol of niet, tot in de derde generatie bleken de nakomelingen afhankelijker te zijn van alcohol wanneer de oorspronkelijke rat alcohol had gekregen tijdens de zwangerschap, ook al was het maar een kleine hoeveelheid. Tot in de tweede generatie waren ze ook minder gevoelig voor de gevolgen van alcohol.