...

Hoeveel gevallen zijn er nog zoals Julie De Vos? De huisarts kreeg kurkdroog te weten dat zij geen moederschapsuitkeringen kon krijgen omdat ze voorafgaand aan haar uitgerekende bevallingsdatum langer had doorgewerkt dan wettelijk toegelaten. Er schort duidelijk wat aan de toekenning van de moederschapsuitkeringen voor zelfstandigen. Het is goed dat er ondertussen een oplossing is gevonden voor dit individuele geval, maar het Riziv en de ziekenfondsen zullen met spoed moeten uitklaren of er nog gevallen zijn waarin de regelgeving op deze wijze werd toegepast. Indien nodig moeten ook die gevallen worden rechtgezet. En als uit de noodzakelijke juridische analyse zou blijken dat de wet toch correct werd toegepast, maar voor interpretatie vatbaar is (wat met voortijdige bevallingen?), dan zal men hierover snel rechtszekerheid moeten brengen. Werk op de plank!