...

Met 'Zit seks tussen de oren?' brengt dokter Staf Henderickx een spraakmakend boek uit over seksualiteit. Over de almaar grotere diversiteit aan seksueel gedrag, waarmee vrijwel alle artsen steeds meer te maken hebben. De auteur gaat op zoek naar de wortels van dat veranderende seksuele gedrag en koppelt dit aan nieuwe wetenschappelijke inzichten, geneeskunde, evolutionaire psychologie, antropologie, en zo meer. Staf Henderickx: "Hoe wij als mensen seksualiteit, geborgenheid of - Aanvankelijk draaide alles om instinctieve voortplanting, zoals bij dieren, maar daar heeft ondertussen een hele evolutie plaatsgevonden. In het boek probeer ik aan te geven hoe wij qua seksualiteit even divers zijn als qua huidskleur, geloof of wat dan ook. Je culturele achtergrond bepaalt je gedrag en ook je seksualiteit. Hoe gelijker en vrijer een maatschappij is, hoe beter de seksualiteit." Kortom, interessant leesvoer! AK-Club heeft vijf boeken voor de leden. Staf Henderickx, Zit seks tussen de oren?. Epo Uitgeverij, 209 blz.