...

Dat stelt Belfius naar aanleiding van de 25ste Maha-analyse, een doorlichting van alle algemene en universitaire ziekenhuizen in 2018.Vorig jaar daalden de investeringen met 19%. Volgens Belfius "schroefden enkele grote nieuwbouwprojecten in de voorbije jaren de investeringen op. Bovendien was het een overgangsjaar/periode waarin deelstaten nieuwe mechanismen uitwerkten voor de financiering van de infrastructuur."In 2018 investeerden ziekenhuizen in verhouding meer in IT. "Zo maken ze de omslag naar een gezondheidszorg waarin beheer en uitwisseling van patiëntendata een steeds grotere rol spelen", noteert Belfius. Vernieuwing van de medische uitrusting en infrastructuur is de volgende jaren eveneens aan de orde.De omslag naar daghospitalisatie zette zich overigens door met 60% van alle opnames. Het aantal ligdagen blijft afnemen.Belfius wijst erop dat nog veel tijd en energie moet gaan naar de organisatie van klinische ziekenhuisnetwerken. "Onder meer is de vraag hoe de hiërarchie georganiseerd wordt en welke zorg waar wordt aangeboden. En er is haast bij nieuwe federale en gewestelijke wetgeving", zo luidt het.De Maha-analyse benadrukt dat netwerken "geen wonderpilletjes" zijn. De ziekenhuisfinanciering fundamenteel hervormen, is eveneens cruciaal. En er dienen nog hindernissen te worden genomen zoals de BTW-wetgeving, het arbeidsrecht of het kunnen samenvoegen van bepaalde activiteiten. Ook is de uitbouw noodzakelijk van een performant systeem om patiëntengegevens uit te wisselen.