...

In 2023 zou er voor dat oude knelpunt eindelijk een oplossing komen: in de Riziv-begroting voor dat jaar staat 6,4 miljoen euro ingeschreven voor 'somatische zorg' in psychiatrische ziekenhuizen. Dat is een budget van bijna 3,1 miljoen voor een intake/screening bij opname en een ontslaghonorarium - bestemd voor de huisarts (of internist). En daarnaast een budget van ruim 3,3 miljoen voor het opstellen van een behandel- en nazorgplan na een multidisciplinair overleg. "De teksten daarvoor moeten we in de werkgroep van de Technisch-Geneeskundige Raad nu afkloppen. Ik hoop dat het voorstel dan snel zijn weg vindt doorheen het overleg en de diensten, zodat het gereserveerde budget daarvoor in 2023 niet grotendeels onopgebruikt blijft", zegt professor Frieda Matthijs, psychiater en ASGB-bestuurslid. Lees verder: Eerst de psychiatrische ziekenhuizen