...

De mijnThuisverpleging-app bouwt voort op mijnWGK, een webapp die al sinds 2016 gebruikt wordt door 50.000 patiënten, mantelzorgers en artsen. "We hebben de voorbije jaren veel geïnvesteerd in IT-ondersteunende applicaties voor de zorg", zegt Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. "We hebben onze collega's uit de sector daarover altijd op de hoogte gehouden, want we hadden al vrij vroeg de intentie om de app open te stellen voor andere organisaties en zo de digitale gegevensdeling in de zorg te bevorderen." Voor i-mens lag het voor de hand om op dat aanbod in te gaan, zegt Karin Van Mossevelde, algemeen directeur bij i-mens. "Samenwerken zit in ons DNA. i-mens zelf is ontstaan door het samengaan van elf organisaties. Tijdens de coronacrisis slaan we met het Wit-Gele Kruis en andere organisaties de handen in elkaar voor de cohortzorg. Het doet er dan niet meer toe of je concullega's of concurrenten bent. Voor ons bestaan er geen tussenschotten of silo's als het om kwaliteit van de zorg gaat." Verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis en i-mens registreren de gegevens van hun patiënten al langer digitaal via tablets. Via de app mijnThuisverpleging zijn deze gegevens ook toegankelijk voor artsen en huisartsen. Het systeem zal automatisch het juiste dossier openen, ongeacht welke organisatie de zorg opneemt. "Op die manier kan de arts als houder van het globaal medisch dossier op de hoogte blijven van welke zorg de thuisverpleegkundige toedient, en wat eventueel extra aandacht vraagt", zegt Hendrik Van Gansbeke. "Uiteraard moet de arts wel de applicatie openen, maar we hebben het hem of haar zo makkelijk mogelijk gemaakt omdat dit via het vertrouwde huisartsenpakket kan geraadpleegd worden." Ook bij een opname in het ziekenhuis kan het dossier opgevraagd worden via het digitaal platform CoZo. "Dat is een grote meerwaarde voor bijvoorbeeld een spoedarts, want in een verpleegkundig dossier zitten gegevens die relevant kunnen zijn om snel te handelen." Het is altijd de patiënt die beslist of en met wie zijn gegevens gedeeld worden, legt Karin Van Mossevelde uit. "De basis van elke informatiedeling is informed consent. Bij een eerste bezoek wordt de patiënt uitdrukkelijk gevraagd of de gegevens gedeeld mogen worden, en om de drie maanden wordt de vraag herhaald."Voor de huisarts als houder van het GMD wordt ervan uitgegaan dat de nodige consent aanwezig is door de vaste therapeutische relatie, verduidelijkt Hendrik Van Gansbeke. "Idem dito bij een ziekenhuisopname: door je aan te bieden in een ziekenhuis, aanvaard je die therapeutische relatie. Het verhaal begint met patiënten en mantelzorgers, ziekenhuizen en artsen, maar je kan daarin verdergaan. Al wie formeel en op aantoonbare wijze betrokken is bij de zorg voor een patiënt kan mits informed consent toegang krijgen tot up-to-date informatie." De app helpt patiënten en hun mantelzorgers ook om mee aan het stuur te zitten van de zorg die ze krijgen, zegt Karin Van Mossevelde. "De app verkleint niet alleen de afstand tussen artsen en verpleegkundigen, maar verrijkt ook de communicatie met de patiënt. De verpleegkundige kan aangeven wat de patiënt zelf kan doen. Patiënten en mantelzorgers zijn ook vragende partij om meer informatie over de planning van hun zorg te krijgen - wanneer zijn zij aan de beurt? We bekijken hoe we dit kunnen integreren zodat de app een echte interactieve tool wordt. We hopen dat ook andere zorgberoepen aansluiten om op die manier een geïntegreerd zorgdossier mogelijk te maken." De huidige app is inderdaad geen eindpunt maar zal verder evolueren, zegt Hendrik Van Gansbeke. "We doen regelmatig bevragingen om te weten wat de wensen zijn bij de verschillende soorten gebruikers. We weten bijvoorbeeld dat huisartsen een tweerichtingsverkeer belangrijk vinden; ze zouden graag rechtstreeks een boodschap aan de thuisverpleegkundige kunnen geven, of aanvullende info aan het dossier toevoegen. We willen ook graag een systeem waarbij de thuisverpleegkundige de arts kan verwittigen, bijvoorbeeld bij een negatieve evolutie van wondzorg." Wit-Gele Kruis en i-mens zullen samen de toekomst van de app bepalen, zegt Karin Van Mossevelde. "Het goed invoeren van gegevens is belangrijk, maar het is nog belangrijker om er iets mee te doen. De app kan helpen om geïntegreerde zorg op een communicatieve manier mogelijk te maken in heel Vlaanderen en Brussel.".