...

Over hoeveel gebruikers het precies gaat, is niet duidelijk, maar momenteel lijkt het een kleine groep te zijn. Verontrustend is wel dat fabrikanten op YouTube gewichtsverlies promoten als een mogelijk voordeel van de e-sigaret.De e-sigaret heeft dan ook iets wat de klassieke sigaret niet heeft: meer mogelijkheden om smaken toe te voegen. Fabrikanten van e-sigaretten verspreiden via videokanalen 'gegevens' rond toegevoegde smaken 'die helpen om het lichaamsgewicht onder controle te houden': munt, kaneel en noten. Tot nog toe ontbreekt ieder wetenschappelijk bewijs rond de invloed van vapen op het lichaamsgewicht.De Amerikaanse wet laat er geen twijfel rond bestaan: wie zijn product een effect op het lichaamsgewicht toeschrijft, verkoopt een gezond-heidsproduct en moet daarvoor de toestemming van de FDA hebben. Tot nog toe is de FDA niet opgetreden tegen fabrikanten die deze eis naast zich neerleggen.