...

Ik ben geen voorstander van het beperken van de werkuren van assistenten. Natuurlijk waren de zes jaar assistentschap niet gemakkelijk, maar ik had niet de indruk overdreven te zijn uitgebuit. Wat ik soms miste was een beetje toezicht, maar de nieuwe maatregelen zullen dit laatste niet verbeteren. Daarentegen zullen ze wel de kwaliteit van de opleiding van onze toekomstige collega's verminderen. Geneeskunde (zoals veel andere beroepen) is meer dan een baan, het wordt uitgeoefend door enthousiastelingen en controle opleggen zal leiden tot het verlies van "passie" en zal de meest gewetensvolle mensen dwingen zich te beperken tot een strikt schema, zonder de mogelijkheid om hun werk te doen zoals zij dat nodig achten.