...

Als u uw praktijk uitoefent in het kader van een vennootschap, dan is de kans niet onbestaande dat daarin een rekening-courant werd opgebouwd (waarbij u hetzij een vordering hebt op of een schuld aan de vennootschap).Als u uit de echt scheidt verandert er tegenover de vennootschap niets. De schuld of de vordering blijft dan gewoon bestaan. Alleen zal er mogelijkerwijze moeten worden bepaald of en zo ja in welke mate uw ex-echtgeno(o)t(e) aanspraak kan maken op een deel van de vordering of moet bijdragen in de schuld.Alles hangt daarbij af van het huwelijksvermogensstelsel waaronder u bent gehuwd. Staat de rekening-courant op uw naam en bent u gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen dan komt die in principe alleen aan u toe. U zal dan met andere woorden de schuld aan de vennootschap in de regel alleen moeten betalen of de vordering op de vennootschap aan u toebedeeld krijgen.Bent u gehuwd zonder huwelijkscontract (u koos dan voor een stelsel van scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) en werd de rekeningcourant opgebouwd tijdens het huwelijk, dan deelt uw (ex-)echtgeno(o)t(e) daar wel in mee (of moet ze de schuld mee betalen).Het is dan belangrijk om te bepalen hoeveel de stand van de rekening-courant precies bedroeg op het moment van de start van de echtscheidingsprocedure. Dat bedrag is nu eenmaal datgene wat moet worden verdeeld. Om discussies te vermijden over dat juiste bedrag zou u een nieuwe rekening-courant kunnen aanmaken voor de periode na de start van de echtscheidingsprocedure. In wat in die periode werd opgebouwd deelt uw ex-echtgeno(o)t(e) nu eenmaal niet meer mee.