...

Onder de 237 sprekers/gasten, verdeeld over 146 programmablokjes, zitten er heel wat met een medische link. Bijvoorbeeld op vrijdag 29 november een Q&A met regisseur Kristof Bilsen (herinner u het interview in deze krant - AK 2603) die de film Mother presenteert, waarin een speciaal verzorgingstehuis in Thailand voor dementerende bejaarden centraal staat. Voorafgaand vindt ook een panelgesprek plaats rond dementie en zorg met onder anderen Saloua Berdai (docent en gerontoloog aan de VUB, gespecialiseerd in dementie bij ouderen met een andere origine), Arne De Jaegere (die maakte de voorstelling De Loteling) en diens moeder Gudrun Callewaert (van buddywerking Het Ventiel voor mensen met jongdementie).Over normaliteit en andere afwijkingen: dat is het thema van een ander panelgesprek met onder anderen Paul Verhaeghe (professor psychodiagnostiek Ugent) rond vragen als Waarom noemen we de een artistiek en de ander 'op de dool'? Waarom vieren we de rechtlijnigheid van de autist, de vrolijkheid van de jongere met het syndroom van Down, maar organiseren we de arbeidsmarkt niet zo dat zij er óók hun plek vinden?.Kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens is voorzitter van het Kinderarmoedefonds en neemt ook deel aan het panelgesprek Kinderarmoede. Het verdriet van België waar onder andere een oplossing wordt gezocht voor een heel triestige statistiek: België is koploper in de EU op het vlak van de kinderarmoede.Leonard Cohen blijft onsterfelijk. De Canadese bard zou een fantastische gast geweest zijn op dit festival. Vandaag komt er een nieuwe cd uit en op het festival kan u de documentaire Marianne & Leonard: Words of Love bekijken van Nick Broomfield ( Kurt& Courtney) over Cohens onconventionele relatie met de Noorse Marianne Ihlen, zijn levenslange muze, ja die van het nummer So Long, Marianne.Met een Closing Night sluit het festival op zaterdag 30 november feestelijk af. Dan reikt organisator Curieus de Prijs van de Gelijkheid uit. Daarmee bekroont die 'Mensen die tegen de stroom in durven varen, die verbinden en een felle strijd voeren voor meer solidariteit en gelijkheid'. Dit jaar zetten ze het engagement van Saskia Van Nieuwenhove in de kijker. Met haar vzw Ne(s)t biedt ze een gezinsvervangende thuis aan slachtoffers van mensenhandel en tienerpooiers.Alle laureaten van de voorbije jaren (Reinhilde Decleir, Ish Ait Hamou, Mohamed El Bachiri en Jessika Devlieghere) brengen tijdens de slotavond stille helden mee, die hen inspireerden. Iedereen is van harte welkom op de hartverwarmende Closing Night van het Festival van de Gelijkheid.