...

De informatisering van medische praktijken brengt een aantal problemen met zich mee, aangezien de sector voortdurend wordt aangevallen door cybercriminelen. Hoewel ziekenhuizen de populairste doelwitten zijn, zijn kleinere organisaties zoals groepspraktijken en solopraktijken niet immuun. Bijna een kwart (21%) van de kleine Belgische kmo's (minder dan 50 werknemers) heeft al te maken gehad met een incident op het gebied van IT-beveiliging dat, afhankelijk van het geval, heeft geleid tot de onbeschikbaarheid van IT-diensten (18,9%), de vernietiging of corruptie van gegevens (6,2%) en zelfs de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens (1,7%).Specifiek voor micro-ondernemingen (twee tot negen werknemers) heeft meer dan 10% al te maken gehad met een beveiligingsincident. Bijna een op de vier zegt geen enkele vorm van digitale beveiliging te implementeren. Deze cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg, aangezien veel bedrijven hun cyberincidenten niet melden. "De cyberveiligheid van onze burgers en bedrijven waarborgen is crucialer dan ooit", zegt Petra De Sutter, vice-eerste minister en minister van Telecommunicatie. "We moeten op verschillende fronten werken om de Belgische bevolking in haar geheel, maar ook onze kmo's en zelfstandigen en de overheden zelf te beschermen. Daarom investeren wij, in het kader van het Belgische herstelplan, 12 miljoen Europese middelen. Wij zullen een bewustmakingscampagne inzake cyberveiligheid en een website lanceren. Ook zullen verschillende diensten worden ondersteund, zoals een gratis Cyberscan, evenals verschillende projecten die de onlinebeveiliging van kmo's moeten versterken, bijvoorbeeld door de uitwisseling van best practices." Om het probleem aan te pakken, lanceert de FOD Economie de Cyberscan. Dat is een ludiek en leerzaam instrument waarmee u gratis uw blootstelling aan cyberbeveiligingsrisico's kunt beoordelen aan de hand van 20 vragen, verdeeld over acht thema's. Aan het eind van de zelfevaluatie geeft de Cyberscan een reeks gepersonaliseerde adviezen op basis van de gegeven antwoorden, evenals modeldocumenten en checklists. Op die manier kan het bedrijf of de zelfstandige de aanbevolen maatregelen uitvoeren die nodig zijn om de veiligheid en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen in geval van een cyberaanval.