...

Er komt een 'one shot'-financiering om de tekorten te dekken voor 2022. Niet alle door de wachtposten gevraagde bedragen zullen nog worden toegedekt, blijkbaar. ASGB/Kartel meldt dat er in totaal nog 343.000 euro werd gevraagd, maar dat er 237.000 euro effectief werd toegekend. Niet alle aanvragen zouden te maken hebben gehad met de door de inflatie gestegen kosten.Voor 2023 wordt de financiering herberekend op grond van een verhoogd budget met tweemaal 2% (onderhoud hardware en software, tarificatie, huur en nutsvoorzieningen, onderhoud, coördinatie/administratie, onthaal en vervoer), aldus nog ASGB. Dezelfde herberekening wordt gemaakt voor de wachtdiensten die tijdens de week open zijn (maar exclusief de kosten voor hardware en software). De operationele kosten (kantoormateriaal, verzekeringen, betaalterminal, boekhouding, sociaal secretariaat,...) worden voor 2023 samengebracht in een rubriek - zodat het geld tussen deze verschillende uitgavenposten kan verschoven worden. "Die mogelijkheid om geld te verschuiven, biedt maar tijdelijk soelaas", vindt dokter Jos Vanhoof (Bvas). "Er zal ook moeten gekeken worden naar structurele oplossingen. Daarvoor moeten de tekorten van de wachtposten duidelijk in beeld gebracht worden. Er moet een regeling komen dat indexering automatisch gebeurt." Volgens dokter Roel Van Giel (AADM) zal het Riziv over een paar weken de herberekening maken. De wachtposten zullen het resultaat dan in de bus krijgen. "Maar er is een grote diversiteit tussen de huisartsenposten. De voorzitter van de Commissie, Jo De Cock, heeft gevraagd dat de wachtposten nog aangeven waar voor hen dit jaar nog de tekorten zijn. Via Wachtposten Vlaanderen en het betrokken expertisedomein van Domus Medica willen we nagaan wat welke wachtposten binnen specifieke rubrieken nog nodig hebben. Dat zal moeten gebeuren per individueel dossier, een generieke oplossing is er hier waarschijnlijk niet."Dokter Thomas Gevaert (ASGB) onderstreept wel dat het Riziv hier moet afgaan op objectieve gegevens. "Er zal waarschijnlijk een tekort zijn op het budget voor wachtposten in 2023. Mijn syndicaat heeft gesuggereerd om daarvoor het gereserveerde bedrag voor de praktijkondersteuning van huisartsen aan te spreken - de 16,5 miljoen euro zullen in 2023 niet helemaal opgebruikt worden, want de maatregel moet nog volledig worden uitgewerkt." Voor Thomas Gevaert en zijn syndicaat is het ook belangrijk dat het Overlegplatform voor de ongeplande zorg weer in het leven wordt geroepen. Voor Jos Vanhoof is het einddoel vooral een kwaliteitsvolle, toegankelijke, nabije zorg buiten de normale consultatie-uren. Hij onderstreept daarbij het belang van een snelle ontplooiing van de volgende fase van de 1733, met telefonische triage. "Wachtposten worden nu overstelpt met telefonische oproepen, wat ook leidt tot lange wachttijden. Het 'dubbel onthaal' kan hier niet lang een oplossing bieden." Over de 1733 wordt onmiddellijk verder overleg gepland. Maar volgens Roel Van Giel heeft dat laatste ook te maken met de situatie in Wallonië, die kennelijk anders is dan in Vlaanderen. 's Nachts zouden in Waalse wachtpostgebieden alleen oproepen die te maken hebben met een palliatieve of bedlegerige patiënt, patiënten in woonzorgcentra en gevallen van overlijden doorgegeven worden aan de huisartsen.