...

Wie in het Vlaamse zorglandschap werkt, botst vroeg of laat op de macht van de christelijke zuil. De Standaard. Steeds meer lokale besturen komen tot de vaststelling dat ook zij iets kunnen doen aan het tekort aan huisartsen. Dr. Ann Van den Bruel, professor huisartsgeneeskunde (KU Leuven), in De Morgen. In Nederland selecteren wij dokters door ze vlak voor hun schoolexamens richtlijnen uit hun hoofd te laten leren. Zo pikken we de besten eruit. Dachten we... Dokter Schelto Kruijff, oncologisch chirurg, in Medisch Contact.De zorgverlener verandert, maar ook de patiënt zal moeten beseffen dat de mentaliteit 'nu besteld straks in huis' niet meer toepasbaar is voor elk zorgprobleem. Een chirurg in Arts en Auto. We komen aan bij het moment dat de beschikbare capaciteit niet langer toereikend is om in de gehele zorgketen de continuïteit en kwaliteit van zorg te borgen. Dat vraagt om scherpe keuzes.KNMG-voorzitter dr. René Héman op knmg.nl.Huisartsen roepen op tot dringende steun om de stijgende energiekosten het hoofd te bieden. Kop in The British Medical Journal. De Verenigde Staten hebben meer dan 17.000 extra huisartsen, 12.000 tandartsen en 8.200 geestelijk gezondheidswerkers nodig. CNN.In volle corona werd er gelachen met de tip van viroloog Steven Van Gucht om tijdens het kerstdiner de dampkap aan te laten staan, maar intussen is het belang van goede binnenlucht tegen de verspreiding van ziektes genoegzaam bekend. De Standaard.Als het gaat over virologie, zou ik iedereen willen waarschuwen tegen het gebruik van het woord 'onmogelijk'. Professor Klaus Osterrieder, Vrije Universiteit Berlijn, in De Morgen. Ze schrijnen nog, de gaten in de mensen die een geliefde aan covid verloren. Lize Spit in De Morgen.En het virus, dat woedt voort. Marc Coenen in De Morgen.