...

Volgens de richtlijnen moeten vrouwen 1,6 tot 2,1 liter water per dag moeten drinken en mannen 2 tot 3 liter. Meerdere internationale peilingen hebben echter aangetoond dat veel mensen daar niet aan geraken. Als men onvoldoende drinkt, stijgt de serum- natriumconcentratie. Om uitdroging te voorkomen, probeert het lichaam dan het water bij te houden via processen die echter ook bijdragen tot de patho- genese van hartfalen. De vorsers hebben de serumnatriumconcentratie, een precieze indicator van de drinkgewoontes, gemeten bij 15.792 volwassenen die 44-66 jaar oud waren bij inclusie in de studie, en hebben het verband onderzocht tussen de hydra- tatie en linkerventrikelhypertrofie, een mogelijke precursor van hartfalen.De proefpersonen werden vijf keer onderzocht tot de leeftijd van 70-90 jaar en in vier groepen ingedeeld naargelang van de gemiddelde serumnatrium- concentratie bij de eerste twee con- sultaties: 135-139,5, 140-141,5, 142-143,5 en 144-146 mmol/l. De vorsers gingen na hoeveel proefpersonen hart- falen en linkerventrikelhypertrofie hadden ontwikkeld bij de vijfde con- sultatie 25 jaar later. Een hogere serumnatriumcon- centratie op middelbare leeftijd (vanaf 142 mmol/l) correleerde met hartfalen én linkerventrikelhypertrofie 25 jaar later, ook na correctie voor andere factoren die kunnen leiden tot hartfalen, zoals de leeftijd, de bloeddruk, de cholesterolconcentratie, de BMI, het geslacht en het rookgedrag. Elke stijging van de serumnatriumconcentratie met 1 mmol/l op middelbare leeftijd correleerde met een 1,11-maal hoger risico op ontwikkeling van hartfalen en een 1,20-maal hoger risico op linkerventrikelhypertrofie. "Volgens onze studie zou een voldoende vochtinname gedurende het hele leven het risico op optreden van hartfalen en linkerventrikelhypertrofie kunnen tegengaan", stelt dr. Natalia Dmitrieva van de National Institutes of Health de Bethesda in de USA. "Een serumnatriumconcentratie hoger dan 142 mmol/l ligt nog binnen de normale waarden en wordt door het lab wellicht niet als abnormaal bestempeld, maar zou door artsen kunnen worden gebruikt om na te gaan bij wie de vocht- inname moet worden gecontroleerd."