...

Het gaat zowel om nieuwe als om bestaande systemen die al op de markt zijn. De lijst met de reeds geregistreerde systemen zal vanaf begin juni beschikbaar zijn op www.corona-ventilation.be. Het ministerieel besluit verbiedt systemen die een gezondheidsrisico inhouden, zoals bepaalde UVC-lampen met directe straling en producten die ozon genereren, die de lucht ioniseren of koud plasma gebruiken. Uitzonderingen zijn mogelijk op basis van een advies van de FOD Volksgezondheid.De nieuwe wetgeving voor de ventilatie-zuiveringssystemen geldt niet voor systemen die voor medische doeleinden gebruikt worden. Het ministerieel besluit legt de technische normen vast voor de systemen die gebruikt worden in ruimten die door de bevolking bezocht worden. De Hoge Gezondsheidsraad beveelt verluchting en ventilatie aan om de overdracht van covid-19 via de lucht te beperken in publieke ruimtes. Tegelijk waarschuwt ze er ook voor dat geen enkel ventilatie-zuiveringssysteem kan garanderen dat de lucht 100% virusvrij is. Het respecteren van de basisregels, zoals het dragen van een masker, het wassen van de handen, het schoonmaken van oppervlakken en het bewaren van de noodzakelijke afstand blijft dus steeds noodzakelijk.