...

Het artsensyndicaat herinnert Jo De Cock eraan dat volgens het (op zijn laatste benen) lopende akkoord artsen-ziekenfondsen er tegen 30 juni 2018 al een voorstel had moeten klaarliggen. Maar dat is er nooit gekomen.Op een werkgroep ad hoc van 20 maart dit jaar werden een aantal berekeningen beloofd. Maar, zo stellen de ondertekenaars dokter Reinier Hueting en dokter Robert Rutsaert, daar hebben we sindsdien niets meer over vernomen.Een nieuwe werkgroep is niet meer samengeroepen, en op de twee laatste vergaderingen van de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen werd het punt wel op de agenda geplaatst. Maar de vergaderingen werden telkens afgelast.Het ASGB vindt dat er een loopje wordt genomen met de gemaakte afspraken. Ook de hervorming van de accreditering met een billijkere verdeling van de vergoedingen die in het lopende akkoord was beloofd, is er nog altijd niet gekomen.Om het gebrek aan een wettelijke regeling voor de pensioenopbouw te compenseren vragen ze dus een substantiële verhoging van het sociaal statuut voor de aso's en de haio's in het nieuwe, af te sluiten akkoord op te nemen.Kan er, blijkens de berekening, later toch nog een betere regeling worden uitgewerkt, des te beter. Maar ondertussen moeten de artsen in opleiding dan niet nog jaren in de kou blijven staan.