...

Het psychiatrisch ziekenhuis wil verder het taboe rond psychische kwetsbaarheid doorbreken. Dat doet het door kunst als volwaardig onderdeel te integreren in de zorg. Na eerdere edities rond stilte (2010), vergankelijkheid (2013) en falen (2016) staan nu verbinding en het tegendeel ervan centraal. We trappen misschien een open deur in door te beweren dat er een nijpende nood aan verbinding en solidariteit is in onze hedendaagse samenleving.(zie ook het artikel over het Festival van de Vrijheid in AK van vorige week)Christian Verschelden, Luc Pelgrims en Hans Martens, curatoren van de Triënnale, omschrijven het als volgt: "Verbinding blijft een essentieel menselijke behoefte en we zien gelukkig ook hoopgevende initiatieven in de samenleving die inzetten op (herstel van) verbinding. Verbinding als medicijn. Welke ontwikkelingen in de wereld ondermijnen of stimuleren de band tussen mensen? Hoe komen we nog samen in onze 'hypergeconnecteerde' wereld? En wat is de kwaliteit van die verbinding? Hoe voelen we ons nog verbonden met een grotere groep mensen? Kan kunst verbindend werken? De kunstenaars die deelnemen aan de Triënnale brengen elk op hun eigen manier een interpretatie van deze vragen." Christian Verschelden (naast co- curator van de Triënnale en de Collectie UPC Duffel ook coördinator van Kunstencentrum De Loods, Lic. Klinische Psychologie - psychotherapeut en beeldend kunstenaar) omschrijft de Triënnale in de catalogus als een totaalprogramma. Naast het symposium dat eerder al plaatsvond is er nog zo veel meer naast de kunstwerken: "Een educatief project wil jongeren gevoelig maken voor kunst en in het bijzonder voor het thema van de tentoonstelling. Door een confrontatie met kunstwerken aan te bieden op een campus waar mensen met een psychische kwetsbaarheid worden behandeld, beogen we bovendien de vooroordelen weg te werken die er nu nog heersen over geestelijke gezondheidszorg." Bovendien biedt UPC Duffel in samenwerking met Kunstencentrum De Loods in de rand van de Triënnale een veelzijdig activiteitenprogramma (workshops, gratis gidsbeurten, randtentoonstellingen, ...) aan voor patiënten, medewerkers en andere geïnteresseerden. De vaste kunstcollectie en de 25 tijdelijke werken zijn magnifiek ingeplant in het unieke landschapspark van de Campus waar iedereen welkom is. De catalogus is ook al een pareltje op zich en nodigt uit tot verdieping in het thema dat veel verder reikt dan deze Triënnale. Naast een uiterst uitnodigend voorwoord van Dirk Broos, Directeur van het UPC Duffel, en een ruime duiding van de Triënnale door Christian Verschelden, krijgt u essays over 'Rituelen, zorg, ethiek en kunst' door Herman De Dijn (emeritus professor aan de KU Leuven, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte); over 'Creativiteit en kunst als verbindende kracht' door Hilde Vleugels (oprichtster van de Educatieve Academie Antwerpen en Interactionele Vormgeving, en auteur van De Chaosfluisteraar); over 'Wilde romantiek' door kunstfilosoof Francis Smets en ten slotte over de 'Praxis van het falen' door kunstenaar/architect Wim Cuyvers. Dat laatstgenoemde onderdeel van de catalogus is ook een van de kunstwerken op de Triënnale.De Triënnale overstijgt zelfs de dood want ook de fel betreurde Jean-Luc Godard is aanwezig op de Triënnale met een fragment uit zijn meesterwerk, Le Mépris.