...

Klassiek zegt men ook dat het kind tijdens de geboorte bacteriën meekrijgt uit de vagina van de moeder. Naar het zich in het licht van recente gegevens laat aanzien, is deze visie onjuist. Onlangs nog heeft een studie bij vrouwen in Zimbabwe het verband kunnen aantonen tussen de samenstelling van het fecale microbioom van de vrouw en de zwangerschapsduur, alsook het geboortegewicht van het kind. Gedacht wordt dat inflammatie het mechanisme of één van de mechanismen is die het verband kunnen verklaren. Sommige microbiomen staan er immers voor bekend dat ze inflammatoir zijn.Daarnaast wijzen gegevens ook uit dat het digestieve microbioom van de zwangere vrouw een invloed kan hebben op de psychische ontwikkeling van het kind. Bij muizen heeft men met een dieet rijk aan vetten het microbioom van de darm kunnen doen verschuiven. In vergelijking met de controlegroep pro- duceerden de jongen van de behandelde muizen minder oxytocine in de hypothalamus en hadden ze een minder aangepast sociaal gedrag. Vorige lente vond onderzoek een verband tussen het digestieve microbioom van vrouwen en het gedrag van hun kind. Concreet kwam het erop neer dat vrouwen met een gezonde voeding tijdens de zwangerschap (vis, noten, eieren, groenten, volle granen versus wit brood, suiker, volle melk en hamburgers) kinderen hadden met een minder internaliserend gedrag, met andere woorden, een gedrag waarbij het kind negatieve impulsen tegen de eigen persoon richt.Lange tijd heeft men gedacht dat de darm van het kind tijdens de geboorte gekoloniseerd wordt vanuit de microflora van de vagina. Die hypothese ontstond omdat kinderen een verschillend digestief microbioom hebben naargelang ze vaginaal of via een keizersnede geboren worden. Een studie die eind vorig jaar werd gepubliceerd, stelt dat idee in vraag. De onderzoekers maakten een vergelijking tussen kinderen die geboren werden met een geplande keizersnede en kinderen die via een urgente keizersnede op de wereld kwamen. In die laatste groep werden de kinderen vóór de keizersnede blootgesteld aan het vaginale microbioom. Toch bestonden er bij beide groepen dezelfde mankementen in het digestieve microbioom. Vergelijking tussen stalen afgenomen bij de kinderen alsook in het rectum en de vagina van de moeder wees uit dat kinderen die langs natuurlijke weg geboren worden, het microbioom veeleer vanuit het rectum meekrijgen.