...

De Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen kent de prijs jaarlijks toe aan een project waarin interprofessionele samenwerking tussen artsen en andere gezondheidswerkers centraal staat. Voorzitter prof. Paul Van Royen eerder in deze krant: "De artsenwereld is zeer verscheiden, maar we kennen mekaar eigenlijk veel te weinig. Daar wil KARVA iets aan doen, mede aan de hand van de KARVA-prijs. De grenzen tussen disciplines doorbreken is immers meer dan ooit nodig, dat heeft covid overigens ook aangetoond." Uit de vijf genomineerden werd uiteindelijk het Therapeutisch Atelier als winnaar gekozen. De uitreiking vond plaats op de academische zitting bij de opening van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen, met dit jaar 'klimaat, milieu en gezondheid' als centrale thema. Het Therapeutisch Atelier (TheA) is een project dat gegroeid is vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie AZ Sint-Maarten, dat dagbehandeling organiseert voor een twintigtal kinderen en jongeren tussen 2 en 16 jaar met psychische problemen en/of ontwikkelingsmoeilijkheden waarbij de huidige ambulante hulpverlening onvoldoende is. Het werd genomineerd omdat het samenwerking beoogt op de drie niveaus tussen de kinder- en jeugdpsychiatrie, de ambulante zorgverlening met als spilfiguur de huisarts en de gezinscontext.