...

Minstens 10% van de covid-19-patiënten kampt drie maanden na de besmetting nog altijd met klachten. Hoewel de klachten normaal functioneren vaak onmogelijk maken, zoeken patiënten naar erkenning en de juiste behandeling."We beseffen niet genoeg dat mensen soms nog vele maanden lijden onder de gevolgen van een covid-19-besmetting", zegt de minister. "Hun gezondheids- problemen hebben ook impact op hun gezin, hun werk, hun bedrijf. Dat wordt nog altijd onderschat.""Voor mij betekent erkenning in de eerste plaats dat men in de gezondheidszorg meer oog heeft voor de specifieke problemen van mensen die lijden onder de langdurige gevolgen van een covid-19-besmetting. Dat is ook de reden waarom we alle mogelijke informatie en nieuwe inzichten uit binnen- en buitenland samenbrengen op de website van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Zo hebben zowel artsen en zorgverleners als het brede publiek toegang tot alle kennis die ertoe kan bijdragen dat langdurige gezondheidsproblemen ten gevolge van covid beter worden herkend."Veel patiënten maken zich ook zorgen over de financiële gevolgen van hun aanslepende ziekte. Vandenbroucke: "We hebben inderdaad de vraag ge- kregen of de medische prestaties die zij nodig hebben in de maximumfactuur kunnen worden opgenomen. Ondertussen is gebleken dat dit wel degelijk kan. Met andere woorden: mensen die medische kosten opstapelen wegens aanhoudende problemen door een covid-besmetting zullen ook door de maximumfactuur worden beschermd."