...

België geeft minder uit aan geneesmiddelen dan de meeste landen. Dat stelt pharma.be in haar laatste nieuwsbrief. De Oeso berekende dat maar 11,1% van de gezondheids- uitgaven in ons land naar geneesmiddelen gaat. In maar 7 van 42 Oeso-landen ligt dit aandeel nog lager. Over de jaren heen daalt dit aandeel zelfs. Pharma.be gaat daarmee in tegen het wijdverspreide discours dat de geneesmiddelenuitgaven steeds zwaarder op het gezondheidsbudget wegen. Maar het cijfer van de Oeso dat de koepelorganisatie citeert, laat wel het gebruik van geneesmiddelen in het ziekenhuis buiten beschouwing -toch de snelst groeiende sector. Volgens pharma.be kan de politiek om de prijzen van geneesmiddelen gedwongen te verlagen leiden tot een toenemende onbeschikbaarheid van middelen. België scoort op dat vlak maar zeer gemiddeld vergeleken met andere Europese landen. Het duurt ook relatief lang voor middelen na een marktautorisatie in ons land terugbetaald raken. Pharma.be maakt zich vooral zorgen over de toegang van Belgen tot inno- vatieve middelen. Van de 14 ATMP's (Advanced Therapy Medicinal Product) die het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) al heeft goedgekeurd zijn er in België ondertussen maar vijf beschikbaar. De komende jaren zullen er tientallen niet ATMP's van de EMA een vergunning krijgen. Een denktank van pharma.be werkt aan een whitepaper die "duurzame oplossingen" aanbiedt om deze geavanceerde middelen ook voor de Belgische bevolking beschikbaar te maken.