...

Geboren in Halle (Duitsland) in 1685, als achtste kind van een chirurgijn-barbier, stamde Georg Friedrich niet uit een muzikale familie. Op 8-jarige leeftijd werd zijn bijzonder talent als organist opgemerkt door de hertog Johan Adolf van Saksen die verder voor zijn opleiding zorgde. Van Hamburg ging het naar Firenze en Rome, waar hij Alessandro en Domenico Scarlatti ontmoette. Terug in het moederland werd hij hofkapelmeester in Hannover. Hij reisde voor het eerst naar Londen, waar zijn opera Rinaldo een ongeëvenaard succes kende. Toen de keurvorst van Hannover, na het overlijden van de kinderloze koningin Anna van Groot-Brittannië, de Britse troon besteeg als koning George I, vestigde Händel zich definitief in Londen en kreeg er de Engelse nationaliteit. Hij keerde nog af en toe terug naar zijn geboortestad, onder meer om er zijn blind geworden moeder te ontmoeten. Tot zijn 50ste verkeerde Händel blijkbaar in goede gezondheid. Hij wijdde zich volledig aan de muziek en bleef vrijgezel. Händel was een prikkelbaar, veeleisend en autoritair man. Door de rivaliteit met collega's die o.a. Farinelli als sterzanger uitgenodigden, kwam hij geregeld in conflict met zangers en musici. Om tot rust te komen ging hij dan voor enkele weken een kuur volgen in Tunbridge Wells.Zijn eetlust was legendarisch. Zo doet het verhaal de ronde dat hij op een dag in een herberg drie maaltijden bestelde met aangepaste wijnen, en ze alle drie zelf verorberde! Zijn gulzigheid bleef niet zonder gevolg: hij werd mettertijd zwaarlijvig. Zonder over precieze cijfers te beschikken betreffende zijn lengte en gewicht, mag worden gesteld dat zijn BMI de 30 overtrof. Om het overgewicht toch enigszins in te tomen, verplaatste de gevierde componist zich in Londen meestal te voet. Sommige biografen zien Händel's boulimie als een substitutie voor een beperkt of zelfs totaal afwezig liefdesleven.Zijn grote werklust en ongezonde voedingsgewoonten eisten hun tol. In 1737 - hij was toen 52 - werd hij getroffen door verlamming van zijn rechterarm. Zijn obesitas ging wellicht gepaard met de klassieke verwikkelingen van het metabool syndroom en atherosclerose, zodat een vasculair accident niet verwonderlijk zou zijn. Andere auteurs gewagen eerder van een perifeer zenuwletsel als gevolg van een cervicale discushernia.Händel was geen makkelijke patiënt. Toch liet hij zich overtuigen om een zwavelkuur te volgen in Aken, waar hij een zestal weken verbleef. De verlamming was gelukkig van voorbijgaande aard. Aangezien hierover geen medische verslagen voorhanden zijn, blijft het gissen naar de precieze oorzaak van deze pathologie.Na de triomf van de première van de Messiah in Dublin in 1742, kreeg Händel een nieuwe aanval met syncope, mogelijk van cardiale of hypertensieve oorsprong. Hij recupereerde vrij snel na enkele aderlatingen, een behandeling die in zijn geval wellicht niet nutteloos was.In 1751 kloeg hij over een sterk verminderde visus van het linkeroog, terwijl hij uit zijn rechteroog ook al een tijdje minder goed zag. Die oogklachten waren wellicht het gevolg van staar, hoewel - gezien zijn metabool syndroom - een diabetische retinopathie zeker niet uit te sluiten is. Händel onderging een eerste oogoperatie, uitgevoerd door een zekere William Bromfield, lijfarts van de toenmalige prinses van Wales. De verbetering van zijn visus was van korte duur. Enkele maanden later was zijn linkeroog volledig verloren, wellicht als gevolg van glaucoom. In Tunbridge Wells ontmoette Händel een reizende oogarts, John Taylor, die Johann Sebastian Bach al tweemaal zonder resultaat had geopereerd. Zelf beweerde de arts dat de operaties geslaagd waren! Ook bij Händel kende zijn behandeling geen succes, en deed allicht meer kwaad dan goed. Aangezien de artsen in die tijd niet over een oftalmoscoop beschikten (die werd slechts in 1851 door Hermann von Helmholtz uitgevonden), kon de oogfundus niet worden onderzocht en kon de diagnose van diabetische retinopathie ook niet worden gesteld. Ondanks zijn blindheid bleef Händel het orgel bespelen en organiseerde hij nog oratoriavoorstellingen. Zijn legendarische eetlust bleef echter achterwege. Begin april 1759 verloor hij tijdens de voorstelling van zijn Messiah, bij het orgelspelen, een poos het bewustzijn en werd naar huis gevoerd. Hij overleed er enkele dagen later. De uitgebreide muzikale erfenis van de hardwerkende Georg Friedrich Händel blijft tot op heden niet alleen muziekliefhebbers, maar het grote publiek aanspreken. Merkwaardig toch dat de twee grootste componisten van barokmuziek, Bach en Händel, die in hetzelfde jaar zijn geboren, nooit mekaar hebben ontmoet.