...

De vorsers hebben een farmaceutische gegevensbank met gegevens van 500.500 Nederlanders doorgenomen en gezocht naar patiënten die inhalatiecorticosteroïden in hoge dosering (? 500 µg/d) plus langwerkende ß-agonisten innamen en die volgens de GINA-criteria een ernstig astma hadden.De gegevensbank bevatte ook informatie over het gebruik van orale corticosteroïden en bood ook de mogelijkheid om de therapietrouw te ramen (als de voorschriften minstens 80% van de tijd tussen twee consultaties dekten, werd de therapietrouw als goed beschouwd.) Bij een aantal patiënten hebben apothekers de inhalatietechniek gecontroleerd.Een vragenlijst over de medische antecedenten, de diagnose en de controle van het astma en het rookgedrag werd gestuurd naar 5.002 patiënten. In totaal hebben 2.312 patiënten de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. De analyse van die gegevens werd gepresenteerd als een late breaking abstract.Van de astmalijders die inhalatiecorticosteroïden in hoge dosering innamen, nam 29% ook orale corticosteroïden in hoge dosering in (? 420 mg/jaar). Het is bewezen dat een cumulatieve dosis tijdens het leven van 0,5 tot 1 g nefaste effecten heeft. Van die patiënten leefde 78% de inhalatietherapie niet goed na of had een verkeerde inhalatietechniek. Je moet dus eerst die problemen oplossen voor je een biologisch geneesmiddel overweegt om het gebruik van corticosteroïden te verminderen. In deze studie bleek dan 22% van de patiënten in aanmerking te komen voor zo'n behandeling.Als je die gegevens doortrekt naar de hele Nederlandse bevolking, zouden ongeveer 6.000 patiënten met een ernstig astma in aanmerking komen voor behandeling met een biologisch geneesmiddel (dus 1,5% van het totale aantal astmalijders). In werkelijkheid krijgt minder dan de helft (46%) van die patienten zo'n behandeling. Dat is dus een spoor om de overconsumptie van corticosteroïden per os drastisch te verlagen.Onze landgenoot Guy Brusselle, UZ Gent, voorzitter van de sessie waarin deze studie werd gepresenteerd, zei: "Orale corticosteroïden zijn zeer nuttig bij een acute behandeling van een matig ernstige tot ernstige astma-aanval. Maar we weten dat overconsumptie van orale corticosteroïden (frequente of chronische toediening) op lange termijn nefast is voor de gezondheid van de patiënten. Deze geneesmiddelen hebben immers veel bijwerkingen. Eén manier om langdurig gebruik van orale corticosteroiden te verminderen is het voorschrijven van andere behandelingen zoals biologische geneesmiddelen. Maar je kan ook louter en alleen door de inhalatietechniek en de therapietrouw aan de andere geneesmiddelen tegen astma, hoofdzakelijk inhalatoren, de nood aan orale corticosteroïden verminderen en zo de gezondheid van astmalijders beschermen."