...

Met dat officiële statuut erkent de minister mantelzorgers die een stap terugzetten in hun professionele leven om een dierbare te kunnen helpen - dat zijn er naar schatting 800.000 in ons land. Werknemers in die situatie zullen een beroep kunnen doen op verlof voor medische bijstand."Mantelzorgers zetten hun professionele en persoonlijke ambities 'on hold' om te kunnen zorgen voor iemand die hen na aan het hart ligt. Hun hulp is van onschatbare waarde. Ze moeten dan ook kunnen rekenen op de juiste sociale zekerheid", zei De Block. Zowel zelfstandigen als werknemers komen in aanmerking voor dit nieuwe statuut.Minister De Block zorgt er ook voor dat wie lange tijd afwezig is op het werk en een ziekte-uitkering ontvangt in aanmerking komt voor de bescherming als mantelzorger. Daarvoor is een toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds nodig.Voor erkende mantelzorgers komt er een uitbreiding van voltijds verlof voor medische bijstand van 12 maanden naar 18 maanden. Voor wie deeltijds aan het werk is, worden dat 36 in plaats van 24 maanden onder dezelfde voorwaarden. De invoering zal stapsgewijs gebeuren. Elk jaar komt er één maand bij voor wie voltijds werkt en twee maanden voor wie deeltijds aan de slag is.Door de vergrijzing van de bevolking zal de zorgnood de komende jaren alleen maar toenemen. De ondersteuning van de inspanningen van mantelzorgers is een manier om deze cruciale, informele zorg beter te valideren, sluit de uittredende minister af.Afgelopen week nog overhandigde de Franstalige vleugel van het christelijke ziekenfonds een petitie aan de minister voor betere rechten voor de mantelzorgers. Die kreeg de steun van 35.000 ondertekenaars.