...

De afgelopen covidpandemie was de versterkte samenwerking tussen thuisverpleging en de huisarts in de eerste lijn een logische oplossing, meer bepaald in de fases van testing en vaccinatie. Deze samenwerking laat de eerste lijn al langer toe om haar rol van preventie, gezondheidspromotie, toegankelijkheid enz. optimaal te spelen.Een recente Waalse studie toont aan dat huisartsen en verpleegkundigen hun samenwerking beter kunnen structureren door in te zetten op het verhogen van de gemeenschappelijke kennis en het wederzijdse vertrouwen. Denk concreet aan het delen van lokalen om ontmoetingen te faciliteren, het bepalen van gemeenschappelijke patiënten, een betere informatiedeling en een betere verdeling van de taken.