...

Het algemene thema van het congres van de ERS 2019 was preventie. Dat verklaart wellicht het hoge aantal presentaties over luchtvervuiling en de gevolgen ervan voor de gezondheid van de longen op verschillende leeftijden, met inbegrip van het intra-uteriene leven.We hebben voor u een studie geselecteerd die beschrijft wat je mag verwachten als het actieve roken met de helft vermindert. De auteurs zijn daarvoor uitgegaan van de gegevens van de Tromsø-studie, die het effect van een vermindering van het roken (zoals aangegeven door de patiënten zelf) op de resultaten van een spirometrie heeft onderzocht en op basis daarvan hebben de vorsers dan het effect op de prevalentie van matig ernstige en ernstige COPD berekend.De auteurs hebben de gegevens doorgenomen die werden verzameld in 2001-2002, 2007-2008 en 2015-2016. Tijdens die periode (2001-2016) is de prevalentie van actief roken in alle leeftijdscategorieën samen (40-84 jaar) gehalveerd van 27,3% naar 13,5%.De vorsers hebben tijdens die drie perioden een stijging van de gemiddelde ESW (respectievelijk 89,8%, 95,5% en 97,2% van de voorspelde waarde) en van de gemiddelde FVC (respectievelijk 96,2%, 100,2% en 101,7% van de voorspelde waarde) vastgesteld.De prevalentie van een ESW die lager was dan de ondergrens van de normaalwaarden, is gedaald met ongeveer 40% bij mannen (13,8% -- 8,3%) en met bijna 2/3 bij vrouwen (17,8% -- 6,6%).De prevalentie van een tiffeneau-index (ESW-FVC-verhouding) lager dan 0,70 is niet gedaald, wat waarschijnlijk toe te schrijven is aan een concomitante verbetering van de FVC. Het aantal mensen met een gedaalde tiffeneau-index én een verminderde ESW is gedaald van 5,5% naar 3,4% bij vrouwen (p < 0,001) en van 5,2% naar 4,6% bij mannen (p = 0,01), wat wijst op een lichte, maar reële vermindering van de bronchusobstructie.Samen met een verbetering van de spirometrische parameters hebben de vorsers ook een verbetering van de zuurstofsaturatie (polsoximetrie) gemeten. Het aantal mensen met een SpO2 < 95% is gedaald van 7,5% naar 2,5% bij vrouwen en van 8,3% naar 4,5% bij mannen.