...

Op het congres was een volledige sessie gewijd aan werkhervatting na een cardiaal incident. Het wordt steeds duidelijker dat cardiale revalidatie een zeer belangrijke rol speelt bij het voorbereiden van de werkhervatting.Het multidisciplinaire programma begint nog tijdens de behandeling in het ziekenhuis. Daarna wordt het ambulant voortgezet, a rato van twee tot drie sessies per week. Fysieke training is een voor de hand liggend onderdeel van de revalidatie. Maar al te vaak vergeet men dat er ook aandacht moet zijn voor het bestrijden van de belangrijkste cardiovasculaire risicofactoren, zoals roken, arteriële hypertensie en lipidenstoornissen. Daarnaast is psychologische steun belangrijk: de patiënt moet goed voorbereid en aangemoedigd worden, omdat hij vaak met angst naar het hervatten van een regelmatige professionele activiteit kijkt.Verschillende studies tonen aan dat patienten meer kans hebben om het werk te hervatten als ze toegang krijgen tot een revalidatieprogramma. Dat bleek bijvoorbeeld uit een recente studie van de Belgian Working Group on Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (BWGCPR), die keek naar de resultaten van 330 patiënten in vier Vlaamse revalidatiecentra. Ze wijst uit dat de overgrote meerderheid van de patiënten die multidisciplinaire revalidatie krijgen, opnieuw aan het werk gaat. In cijfers: meer dan 85% na een follow-up van één jaar. Niet onbelangrijk is dat twee derde opnieuw deeltijds of voltijds aan de slag was binnen drie tot zes maanden na het cardiale incident.De werkhervatting betekent niet alleen een economisch voordeel voor de patiënt, zijn familie en de maatschappij: de levenskwaliteit van de patiënt en zijn naasten vaart er ook wel bij. Cardiale revalidatie is dus een volwaardige factor in het genezingsproces, die zo veel mogelijk moet worden ingezet.