...

We zien in de arbeidsgeneeskunde en jeugdgezondheidszorg vaak collega's starten die initieel voor een specialisatie kozen, doch omwille van deze erbarmelijke omstandigheden stoppen met hun opleiding met een burn-out. Maatschappelijk een grote kost, maar vooral persoonlijk. We proberen deze collega's zo goed mogelijk op te vangen. Al te vaak zien we gebroken mensen die hun hart niet konden volgen in hun verdere loopbaan. Uiteraard zijn wij als preventieartsen blij dat deze jonge krachten onze beroepsgroep nadien geregeld komen versterken. Jeugdarts en arbeidsarts blijven knelpuntberoepen. Hiervoor moeten we echter een andere weg inslaan. De preventieve geneeskunde aantrekkelijker maken en positief in het daglicht stellen in de basisopleiding geneeskunde, met preventieve geneeskunde als een verplichte stage voor álle artsen. Intussen zeggen we aan alle stageplaatsen: stop met het spelen met menselijk en intellectueel kapitaal!