...

Het beleid streeft naar een organisatie van de gezondheidszorg volgens het bloemblad-principe. Met meer gelijkheid in de taakverdeling tussen zorgverstrekkers. Het piramidale concept met de arts bovenaan heeft afgedaan. Het lijkt erop dat dit de doos van Pandora opende. Paramedici en anderen actief in de gezondheidszorg zien hun kans schoon.Maak u alvast geen illusies, de centrale rol van de huisarts behoort tot het verleden. In de praktijk, lippendienst en mooie woorden ten spijt, verliezen huisartsen terrein. Een sombere vaststelling terwijl nu net een internationale studie verscheen die voor de zoveelste maal aantoont dat investeren in huisartsgeneeskunde de gezondheid van de bevolking sterk ten goede komt.Dit keer zijn het de apothekers die even prikken. Een overweldigende meerderheid wil inzage in indicaties en bloedwaarden van patiënten. En ze willen gaan vaccineren, een medische act. Het hoeft geen betoog dat dit voor het gros van de artsen een brug te ver is.Die houding gaat verder dan een stellingenoorlog. Om de geneeskunde en de gezondheidszorg gezond te houden, is respect voor enkele eenvoudige principes essentieel. Wat behoort tot het takenpakket van de apotheker? De apotheker is dé specialist bij uitstek van het geneesmiddel. Hij/zij excelleert - of zou moeten excelleren - in het maken van bereidingen, de bewaking van het medicijnengebruik en de begeleiding van de patiënt bij de geneesmiddeleninname. De rol van de apotheker is complementair aan het takenpakket van de (huis)arts. Artsen staan in voor indicatie- en diagnosestelling en zijn verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënt.Met andere woorden: de aversie van het medisch korps tegenover spuiten zettende apothekers is natuurlijk niet gericht tegen de eenvoudige handeling op zich. Wel gaat het over het hele systeem en de achterliggende taakverdeling die op de helling komt te staan.