...

Preventie en volksgezondheid kunnen best georganiseerd worden volgens de context waar mensen leven en kunnen bereikt worden. Er zijn verschillende contexten waarin men aan preventie kan doen op een gestructureerde manier. School (jeugdgezondheidszorg), werk (arbeidsgezondheidszorg) en thuis (huisartsen) zijn voorbeelden. Deze eerstelijnscontexten moeten goed communiceren met elkaar en de andere beleidsdomeinen zodat er samenwerking uit kan volgen.Momenteel zijn deze evenwel verspreid op verschillende niveaus. Ik stel voor om het netwerk aan elkaar te koppelen waarbij curatieve, thuiszorg en zorg op het werk in één continuüm samenwerken. Belangrijk is dat er gewerkt wordt in twee richtingen waarbij de curatieve geneeskunde de terugkeer naar werk als onderdeel van de behandeling ziet, en hiervoor een beroep doet op de arbeidsarts. Omgekeerd verwijst de preventie op het werk in een snel getrapt zorgsysteem het individu door naar de curatieve sector.