...

Ik verwacht dat ernstige geestesziekten in de toekomst vooral behandeld zullen worden door de neuroloog, en dat mensen met levensproblemen vooral verwezen zullen worden naar de psycholoog, waardoor het werkveld van de psychiater deels zal verdampen. Niet meteen natuurlijk, er zijn momenteel nog handen te kort. Bovendien zijn sommige interacties tussen lichamelijke en psychische problemen dermate complex dat een verbindende discipline nodig zal blijven. Op termijn krijgen we wellicht een vernieuwd specialisme dat steeds betere resultaten boekt door een combinatie van verruimde inzichten, verbeterde werkmethodes en innovatieve technieken.