...

Er werden zo'n 5.400 vragenlijsten ingevuld door wat meer dan 5.000 personen. Eén persoon mocht meer dan één vragenlijst invullen, als hij een teleconsult had met verschillende zorverleners. De meeste vragenlijsten (78%) gingen over een teleconsult met huisartsen. Op de tweede plaats kwamen artsen-specialisten (11%). Psychiaters en psychologen verdeelden nog 7%. Tandartsen, kinesitherapeuten, logopedisten,... kwamen maar weinig aanbod - deze antwoorden werden niet geanalyseerd omdat ze niet representatief waren. De meesten vinden teleconsultaties vooral nuttig voor het verkrijgen van een geneesmiddelenvoorschrift (86%), een snel advies voor een dringend probleem (74%) of het opvolgen van een bekend probleem (74%). Voor zelfzorg of advies bij een nieuw probleem vinden ze een teleconsult minder geschikt. Het leeuwendeel van de consultaties duurde minder dan tien minuten. Bij de huisartsen is dat zo in 77% van de gevallen. Dat is onder meer te verklaren doordat een kwart van de consultaties plaatsvond voor het krijgen van een geneesmiddelenvoorschrift. Bij artsen- specialisten (67%), psychiaters (80%) en psychologen (72%) is de voornaamste reden voor een raadpleging op afstand de opvolging van een bestaande of chronische aandoening. De teleconsults vonden meestal plaats bij de vaste zorgverlener. In ruim de helft van de gevallen kwam het initiatief van de zorgverlener. Bijna twee derden van deze raadplegingen kwamen niet in de plaats van een geplande fysieke raadpleging.Bijna alle (95%) consultaties op afstand gebeurden telefonisch. Alleen bij psychologen en psychiaters vond een belangrijk deel met video plaats. De consultaties verliepen meestal vlot, maar patiënten geven wel aan dat ze technische ondersteuning nodig vinden. De meeste ondervraagden maken zich weinig zorgen over de privacy. Bijna een vijfde heeft zich daar nog geen vragen over gesteld. Reden om zich zorgen te maken zijn dat anderen het gesprek misschien kunnen volgen, dat de toepassing mogelijk niet voldoende beveiligd is, of dat de medische gegevens niet veilig zullen blijven. Bij de raadplegingen op afstand hebben de meeste patiënten geen remgeld betaald. Alleen voor de psychologen gold trouwens geen verplichting om de derdebetalersregeling toe te passen. Veel mensen waren er zelfs niet van op de hoogte dat de zorgverlener betaald werd. Ongeveer de helft van de bevraagden vindt dat de zorgverlener evenveel mag verdienen voor een teleconsultatie als voor een fysieke consultatie. Maar meningen over de hoogte van de eigen bijdrage lopen sterker uiteen. De ziekenfondsen trekken de conclusie dat voor hun leden een teleconsult complementair moet blijven aan een fysiek consult. "Een raadpleging op afstand is een veilige manier om chronische aandoeningen (zoals diabetes) op te volgen en voorschriften aan te vragen. Maar voor plotselinge andere klachten verkies ik toch een lichamelijk onderzoek bij de dokter", klinkt het. Volgens de ziekenfondsen wensen hun leden dat er nog een onderscheid wordt gemaakt tussen consults voor veeleer administratieve zaken, en consults voor de opvolging van chronische aandoeningen.Er bestaat behoefte aan een betrouwbaar en gebruiksvriendelijke platform dat de privacy verzekert. En mensen hebben behoefte aan goede informatie.