...

Belangrijke vernieuwing voor een grote groep van artsen: het GMD wordt vanaf 2021 automatisch verlengd. Artsen krijgen begin februari het hele bedrag voor al hun GMD-patiënten. Wanneer de patiënt één jaartje overslaat, vervalt daarmee het GMD nog niet. Zag u uw patiënt nog in 2019 maar komt hij in 2020 niet bij u langs, dan krijgt u in 2021 toch nog het honorarium. Maar GMD is dan wel synoniem met eGMD - wilt u als huisarts in 2021 van deze voordelige regeling genieten, dan moet u ten laatste eind juni van dit jaar de overstap hebben gemaakt. Een gemengde werkgroep van het Riziv en FOD Volksgezondheid zal tegen volgend jaar kwaliteitscriteria voor het GMD uitwerken.Voor huisartsenwachtposten is er in 2020 een budget van 33 miljoen uitgetrokken - dat is 8 miljoen meer dan in 2019. Anderhalf miljoen euro wordt voor 2020 uit de indexmassa gehaald voor experimenten met wachtposten die in de week open blijven (3 miljoen euro op jaarbasis). De uitvoering van de Kwaliteitswet is erop berekend dat vanaf 1 juli 2021 de permanentie van de huisartsen geregeld wordt via de 'functionele samenwerkingsverbanden' van (telkens drie) wachtposten. Die 'verbanden' zijn ook cruciaal voor de uitrol van de 1733-triage. Waar er geen wachtposten zijn, kunnen wachtdiensten van huisartsenkringen tot zo een samenwerkingsverband toetreden. Dat was een breekpunt voor BVAS, voor wie het oprichten van een wachtpost een vrije keuze blijft van een kring.Opvallend: aso's en haio's krijgen een hoger bedrag voor het 'sociaal statuut'. Dat is een compensatie voor het uitblijven van een echt 'sociaal statuut' voor die groep artsen - inclusief bescherming tegen werkloosheid.Pediatrische oncologen en hematologen krijgen vanaf begin januari een toezichtshonorarium van 60 euro in het dagziekenhuis. Tot voor kort was het zelfs niet duidelijk of artsen bij de uitvoering van een chemotherapie recht hadden op een dergelijk honorarium. Dit is de eerste fase van een maatregel die volgend jaar zou worden uitgebreid tot alle medisch oncologen en tot artsen die complexe auto-immuunaandoeningen behandelen. Pediaters krijgen een opwaardering van hun consult met bijna vijf procent.Het akkoord bevat meer maatregelen en opwaarderingen: een vergoeding voor deelname door huisartsen aan het MOC via een teleconsult, een experiment met teledermatologie, een terugbetaling van TAVI, de pre-anesthesieraadpleging, een budget voor advanced care planning,... Een overzicht van de tekst van het akkoord vindt u op onze website.