...

Volgens een masterproef van Anneleen Ally besteedt een algemeen ziekenhuis in Vlaanderen gemiddeld ?1.509.000 om een accreditatielabel te behalen. De vraag is of het sop deze dure kool wel waard is. Meerdere onderzoeken geven immers aan dat er niet echt een heel grote meerwaarde te boeken is. Bovendien stappen ook steeds meer landen af van de accreditatierondes, ook in België. Misschien kunnen deze fondsen ook voor een van de vele andere grote noden aangewend worden zoals bijvoorbeeld meer personeel aan het bed. Niemand is tegen meer kwaliteit, en accreditatie zal zeker ook enkele positieve uitvloeisels hebben, maar het gaat vooral ook gepaard met een enorme aanwas van papierwerk, administratie en werkdruk. Artsen en verpleegkundigen zeggen dat ze steeds minder plaats hebben voor patiëntenzorg en meer stress ervaren.