...

Het project kadert in de masterproef die dr. Wouter Marchand (master Management en Beleid van gezondheidszorg) uitwerkt aan KU Leuven onder promotorschap van prof. Steven Lierman en prof. Kris Vanhaecht. Het is geïnspireerd door gelijkaardige initiatieven in landen als Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt in de praktijk reeds gewerkt met een breder open disclosure-beleid voor zorginstellingen, vertelt Steven Lierman."Vanuit onze medische deontologie werd reeds op verschillende manieren gewezen op het belang van open en eerlijke communicatie over medische incidenten met patiënten, maar in de praktijk zien we bij zorgverleners vaak nog terughoudendheid. Er is het risico op aansprakelijkheid en de juridische context, de betrokkenheid van de verzekeringsmaatschappij,... Maar breder genomen is er sprake van onvoldoende vertrouwdheid met en opleiding in dergelijke communicatie. Met andere woorden, zorgverleners weten vaak niet wat ze wel en niet mogen communiceren aangaande medische incidenten."Aan de totstandkoming van de handleiding, werkten focusgroepen mee bestaande uit vertegenwoordigers van de Orde der artsen, Zorgnet-Icuro, Assuralia, de Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen, het NKVV (beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verpleeg- en ziekenhuisassistenten) en het VPP.Ze moet wel nog gevalideerd worden maar prof. Lierman toont zich alvast opgetogen over de vooruitgang. "Het is een positief signaal dat er vanuit diverse hoeken zoveel bereidheid was voor een dergelijk gezamenlijk engagement."