...

Personen met een intensieve intellectuele activiteit zouden in hun hersenen meer neuronale netwerken mobiliseren, waardoor verlies van zenuwcellen een relatief discrete impact heeft. Dat beschermt tegen dementie, zoals Amerikaanse onderzoekers zopas nog hebben kunnen vaststellen.De onderzoekers volgden in Manhattan, New York een cohorte van 983 personen met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar. De meeste deelnemers waren afkomstig uit de Dominicaanse republiek, waar ze weinig toegang hadden tot onderwijs. Van die groep hadden 237 mensen nooit leren schrijven. Ze kregen geheugen- en redeneringstests bij het begin van de studie, en daarna om de 18 maanden à 2 jaar, gedurende een gemiddeld tijdsverloop van 4 jaar.Bij het begin van de studie waren 83 van de 237 ongeletterde personen reeds dement (35%), versus 134 van de 746 geletterde mensen (18). Tegen het einde van de studie hadden 114 van de 237 deelnemers in de eerste groep dementie ontwikkeld (48%), versus 201 van de 746 in de tweede groep (27%).Na correctie voor socio-economische status, leeftijd en cardiovasculair lijden had de ongeletterde groep tweemaal meer risico op dementie dan de geletterde groep. De auteurs stellen voor dat verder onderzoek zou nagaan of alfabetiseringsprogramma's dit risico kunnen terugdringen. De vraag is of er een invloed is van de leeftijd waarop de scholing plaatsvindt. Het onderzoek is gepubliceerd in Neurology.