...

Colisée-Armonea beheert in ons land 88 woonzorgcentra (wzc), assistentiewoningen en residenties verspreid over alle provincies. Daarnaast heeft men ook vestigingen in Spanje, Italië en Frankrijk. En de groep creëerde een nieuwe functie. Sinds 1 augustus is huisarts Guido Nicolaï Chief Medical Officer van Armonea. Voorlopig slechts één dag per week, vanaf januari 2021 oefent hij de job voltijds uit. De serologische tests die men zal afnemen, geven een beeld van de situatie van enkele dagen voordien. Volgens dokter Nicolaï volstaat dat om een stand van zaken op te maken en een goed overzicht te krijgen van de spreiding van het virus. "Door éénmaal per maand alle bewoners en medewerkers te testen, kunnen asymptomatische patiënten worden opgespoord. Dat is belangrijk want zij kunnen verspreiders van covid-19 zijn", stelt dokter Nicolaï. De serumtest is een eenvoudige priktest die verpleegkundigen zullen afnemen. De test is gratis voor de bewoners. "Hij is ook hooguit indicatief", aldus Nicolaï, "en kan niet gebruikt worden voor beslissingen over een individuele bewoner of een personeelslid. Dankzij de serum sneltest hopen we wel 'stilzwijgende rampen' te kunnen voorkomen." Dokter Nicolaï benadrukt dat de sneltest buiten de bestaande regelgeving valt en dat de teststrategie van de overheid uiteraard onverminderd van kracht blijft. De eerste serologische tests werden het voorbije weekend afgenomen in één wzc van de Armonea-groep. Twee patiënten waren positief. Voor hen kan de wettelijk voorziene procedure opgestart worden. Dokter Nicolaï overweegt in de nabije toekomst de invoering van een PCR speekselsneltest. Daarvan kent men binnen het uur het resultaat.