...

Enerzijds erkennen de scheppers van de nieuwe website het belang van observatiestudies als bron van wetenschappelijke informatie. Maar anderzijds herinneren ze eraan dat dit soort studies blootstaat aan methodologische fouten. Vandaar dat 'Unravel Medicine' (unravelmedicine.com) beoogt grote observatiestudies te beoordelen op een aantal potentiële zwakheden.De auteurs geven aan dat ze zich richten op observatiestudies die grote gezondheidsvraagstukken proberen te beantwoorden. Ieder artikel wordt onderzocht op 15 verschillende vormen van vertekening. De bevindingen van de doorlichting worden in een tabel weergegeven, met een conclusie rond de potentiële nood aan bevestiging van de resultaten. Wie er behoefte aan heeft, vindt in een aparte rubriek een bevattelijke uitleg van wat iedere vorm van vertekening precies betekent.De eerste artikels zijn intussen beschikbaar, met als startdatum september 2018. Leidinggevend in het project is de universiteit van British Columbia. Het panel dat de artikels beoordeelt, bestaat uit zeven experts, die met z'n allen kunnen bogen op een robuuste kennis van de geneeskunde, de epidemiologie en de statistiek. Het internationale karakter van dit gremium is wel hoofdzakelijk Amerikaans gekleurd, met bijmenging van een Irakees en een Brit. Veel internationaler is de herkomst van de beoordeelde studies, die telkens zorgvuldig in een inleidende paragraaf wordt weergegeven.Het project heeft geen externe subsidies gekregen, maar beoogt wel te groeien. De instroom van extra reviewers kan het publicatietempo van de rapporten opdrijven.