...

Die surmortaliteit wijst bovendien op het bestaan van sociodemografische ongelijkheden wat betreft leeftijd, geslacht, sociale groepen, plattelands- en stadsbewoners, zo stellen de onderzoekers vast. De leeftijd is de eerste factor, het geslacht het tweede doorslaggevende element. "In de evolutie van de oversterfte valt op dat de tendens kantelt. In de opgaande fase krijgen mannen meer te maken met surmortaliteit dan vrouwen. Maar op de top van de golf en in de neergaande fase is de surmortaliteit groter onder vrouwen. Die omkering valt in grote mate te verklaren door de situatie in de woonzorgcentra. De bewoners werden in een latere fase besmet, vergeleken met de bevolking buiten de WZC. Bovendien wonen er, bijvoorbeeld in Wallonië, in die WZC vier keer meer vrouwen dan mannen, terwijl de besmettingsgraad in de WZC's drie tot vier keer hoger lag dan daarbuiten." De meest getroffen zones zijn Brussel, Mons, Hasselt en Luik. Voor Brussel hangt dat mogelijk samen met de bevolkingsdichtheid. Volgens de onderzoekers zal deze gezondheidscrisis een afdruk nalaten in onze samenleving. "Ziekte en dood worden plots weer massafenomenen die ons zorgsysteem onder druk zetten en tot kritieke situaties leiden. De crisis en de lockdownmaatregelen leggen de ongelijkheden voor ziekte en dood duidelijk bloot." En het leven 'na corona'? Voor immunologe Sophie Lucas, voorzitster van het Institut De Duve (UCLouvain), blijft het risico op nieuwe pandemieën zeker en vast bestaan. "We zullen moeten aanvaarden om drie stappen voorwaarts te zetten, en soms één of twee achterwaarts. In bepaalde omstandigheden zullen we opnieuw maskers moeten dragen en letten op de afstands- en contactregels. En we zullen ons regelmatig moeten laten vaccineren. Ons leven wordt wellicht wat minder zorgeloos. We zullen ook moeten inzetten op health literacy en een kritische analyse van de mediaberichten om ervoor te zorgen dat complottheorieën en ongegronde geruchten zich niet zo gemakkelijk kunnen verspreiden. Er is nood aan correcte, gevulgariseerde en betrouwbare informatiebronnen die even toegankelijk zijn als de bronnen die nu fake news verspreiden. Dat baart me meer zorgen dan de nieuwe varianten van het virus."