...

Normaal blijft een voorschrift drie maanden geldig. Om de arts meer soepelheid te geven, bijvoorbeeld om voldoende vervolgvoorschriften te kunnen aanmaken om de tijd tot de volgende geplande consultatie te overbruggen, kan de arts voortaan op het voorschrift vermelden tot wanneer het uitgevoerd kan worden.Het voorschrift blijft daarmee mogelijk tot een jaar geldig. Of omgekeerd, wanneer hij zijn patiënt sneller wil terugzien, kan de arts op het voorschrift een kortere geldigheidsdatum vermelden dan de normale drie maanden. Het Verzekeringscomité keurde begin juli een nieuw model voor het geneesmiddelenvoorschrift goed. Vanaf 1 november moeten geneesmiddelenvoorschriften in principe aan dit model beantwoorden, maar de oude papieren voorschriften mogen artsen nog gebruiken tot 1 februari 2020.Op het voorschrift komt standaard geen vermelding meer van de datum vanaf wanneer het voorschrift kan worden uitgevoerd. Maar als de arts op het voorschrift preciseert vanaf wanneer een behandeling afgeleverd kan worden, zal de apotheker daarmee rekening blijven houden.Het Riziv meldde begin deze zomer ook dat het vanaf januari 2020 geen bestellingen voor voorschriftenboekjes meer zal aannemen. Het Riziv stopt met het drukken van papieren voorschriften omdat van 1 januari volgend jaar een ambulant geneesmiddelenvoorschrift in de regel elektronisch moet zijn - ook in specialistenpraktijken en ziekenhuizen. Alleen artsen die op 1 januari ouder dan 64 jaar zijn, zullen nog papieren voorschriften mogen gebruiken. Een belangrijke uitzondering is verder dat alle artsen op een papieren voorschrift mogen terugvallen in omstandigheden waarin een elektronisch voorschrift niet uitvoerbaar blijkt. Bijvoorbeeld wanneer de arts een huisbezoek bij de patiënt aflegt (zie www.riziv.fgov.be).Artsenkrant blijft ook na 1 januari voorschriftenboekjes leveren (zie afbeelding). Voor bestellingen kunt u steeds terecht op www.artsenkrant. com/boekjes.