...

De studie uit 2017 werd door de brede pers energiek aangehaald. Men waarschuwde vrouwen voor de ongunstige effecten van genitale haartooi.Trimmers scoorden significant hoger op een gecombineerd eindpunt van gonokokken, chlamydia en hiv. Verschillende verklaringen werden voor het verband geopperd. Eén daarvan stelt dat het verhoogde risico te wijten is aan het uitwisselen tussen personen van materiaal voor bijknippen en epileren. Een andere mogelijkheid is dat epileren wondjes veroorzaakt, wat de vatbaarheid voor infecties verhoogt. Maar er werd ook rekening gehouden met confounding: vrouwen die bijzondere zorg besteden aan hun schaamhaar, zijn mogelijk seksueel actiever en daardoor meer blootgesteld aan SOI's.Een zwak punt van de studie is dat ze vertrouwde op zelfrapportage, zowel voor het toiletteren als voor de SOI's. Men weet echter dat zelfrapportage van chlamydia, bijvoorbeeld, niet goed correleert met biologisch aangetoonde chlamydia-infectie. Onderzoekers in Ohio hebben nu zelfrapportage voor het trimmen gekruist met laboratoriumonderzoek voor gonokken en chlamydia. Hun populatie bestond uit iets meer dan 200 vrouwen met een maximumleeftijd van 21 jaar. De vrouwen bezochten een 'walk-in' detectieconsult voor SOI's.De meeste van hen (98%) hadden ooit hun schaamhaar getrimd, maar er zaten ook 'extreme' trimmers tussen. Dat werd gedefinieerd als minstens wekelijks een volledige epilatie in de voorbije twaalf maanden of ?6 episoden in de afgelopen 30 dagen. De cijfers waren hier respectievelijk 54% en 18%.Zowat 10% van de jonge vrouwen had een SOI. Maar de prevalentie was niet hoger bij vrouwen die extreem trimden, noch in het afgelopen jaar noch in de voorbije week. De auteurs concluderen dat communiceren naar de bevolking over de mogelijke gevaren van trimmen dus niet nodig is.